Tıbbi Birim Ara

Saç Ekimi

Saç Ekimi

Saç naklinde daha fazla tercih edilen başın arka kısmında bulunan (ensedeki) saç kökleridir. Erkeklerde ensedeki saç kökleri DHT (dihidro testesteron) hormonuna karşı duyarsız olduklarından dökülmezler.

 

Vucudun diğer bölgelerinden alınan saç kökleri ise dökülmeme özelliğine sahip değildirler ve saç ekimi sonrasında tekrar dökülebilirler. Ancak kadınlarda erkeklerdeki gibi dökülmeme özelliğine sahip bir alan bulunmamaktadır. Bu sebeple kadınlarda yapılacak saç ekiminin başarı şansı erkeklerden daha azdır.

Nakledilmiş saçlar da kalıtımsal (genetik) yapıdan etkileneceğinden zamanla döküleceği bilinmelidir. Son yıllarda saç nakline artan talep nedeniyle çok fazla reklamı yapılıp yaygınlaşmıştır ve rant kapısı olarak görülmektedir. Saç naklinde 1-4 saç hücresini barındıran saç köklerinin naklinin uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

 

 

Saç ekimi yöntemleri

 

Saç ekimi köklerin alınması ve alınan köklerin nakledilmesi olamak üzere 2 aşamada gerçekleşen bir işlemdir. Saç köklerinin alınması

1.FUE: saç köklerinin tek tek alınmasıdır. Fue saç ekimi günümüzde ilk tanımlandığı zamana göre çok değişmiştir. Bugün mikromotor ile yapılanp-FUE ilk tanımlanan tekniğin yerini almıştır. Artık çok nadiren FUE tekniği uygun vakalarda punch dediğimiz biopsi iğneleri ile yapılmaktadır. Bu teknikte ensede dikiş izi kalmaz.

2.FUT: enseden güvenli bölgeden bir bant halinde saç şeridi çıkarılarak mikroskop altında köklere ayrıştırılması olayıdır.

FUE saç ekimi tekniğinde mikromotor kullanımı sonucunda bugün kök transseksiyonu oranları %1'lere kadar düşmüş olup, artık altın standart olmak üzeredir. Dünyada kullanımı giderek yaygınlaşmakla birlikte teknik beceri gerektiğinden çok fazla klinik tarafından yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak yaygınlaşmakta olduğu açıkça görülmektedir.

 

Yan Etkiler (Komplikasyonlar)

Saç ekimi operasyonlarından sonra karşılaşılan komplikasyonların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Kanama:Greftlerin alındığı veya yerleştirildiği sahalardan kanama oluşabilir:Bu komplikasyonun olmaması için mutlaka işlemden önce hastanın kanama profili değerlendirilmeli buna yönelik gerekli laboratuvar incelemeleri yapılmalı ve kanamayı artırma potansiyeli olan ilaçlar operasyondan yeterince önce kesilmelidir.

Enfeksiyonlar:Saç alınan veya ekilen sahalarda enfeksiyon gelişmesi çok nadir görülen komplikasyonlardır.Bunun nedeni kafa derisinin çok iyi kanlanması nedeni ile enfeksiyonlara olan doğal direncidir.Fakat bir enfeksiyon görülmesi halinde sistemik olarak verilen antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.

Saç köklerinin alındığı sahada kötü yara dokusu oluşması:FUT metodu ile yapılan saç nakillerinde daha çok görülür.Cildi müsait olanlarda veya kötü teknik kullanılanlarda görülme ihtimali daha yüksektir.

Saç alınan sahada his kaybı: FUT tekniği uygulanan hastalarda nadiren görülebilir, uygun tedavilerle genellikle kaybolur.

Dermoid kist:İşlemden birkaç hafta sonra belirirler, ekilen saç köklerinin fazla derine yerleştirilmesinden kaynaklanırlar.Ekim işlemini yapan kişi saç kökünü yerleştirmezden önce alıcı sahayı iyice bastırıp kökü daha sonra yerleştirerek işlemi yapmalıdır.

Parke taşı görünümü:Ekilen köklerin saç derisinin üzerinde kalması durumunda oluşur.Saçlı deride kabarcıklar şeklinde bir görünüm oluşur.

Yanlış yöne uzayan saçlar:Saçın ekildiği bölgedeki diğer saç köklerinin çıkış yönleri ile alakasız yönde uzayan saç kökleri genellikle kötü saç ekimi tekniğinden kaynaklanır

Hızlanmış saç kaybı:Saç kökleri ekilirken çevredeki diğer saç köklerinin zedelenmesinden kaynaklanabileceği gibi; saç ekim operasyonunun stresinden de kaynaklanabilir.Operasyon sırasında mutlaka keskin aletler kullanılmalı, körleşmiş aletler hemen değiştirilmelidir.

Yukarıda başlıcaları sıralanan kompikasyonların görülme riskini en aza indirmek için mutlaka işin ehli kişilerle çalışılmalıdır.

 

Tıbbi Birimlerimiz
Ağız ve Diş Sağlığı
Beslenme ve Diyetetik
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Check-up ve Sağlıklı Yaşam
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Diyabet
Enfeksiyon Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma
Fat & Fit